Zapytanie ofertowe na omłot kukurydzy na ziarno

Poniżej w "plikach do pobrania" prezentujemy treść zapytania.