Zapytanie ofertowe na zbiór kukurydzy

Stadnina Koni "Racot" Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert cenowych na zbiór kukurydzy na kiszonkę sieczkarnią polową.

Szczegóły zapytania w pliku do pobrania.