Zapytanie ofertowe na zbiór kukurydzy na kiszonkę sieczkarką polową

Poniżej w "plikach do pobrania" prezentujemy treść zapytania.