Hodowla bydła i produkcja roślinna
O Spółce

Spółka obecnie gospodaruje na 1888  ha powierzchni ogólnej,w tym 1778 ha stanowią użytki rolne. Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne – 1329 ha, a trwałe użytki zielone obejmują powierzchnię 448 ha. Grunty te położone są na terenie 3 gospodarstw (Racotu, Gryżyny i Przysieki) z których średni wskaźnik bonitacji wynosi 1,08. Produkcja roślinna ukierunkowana jest na zapewnieniu niezbędnej ilości pasz dla zwierząt oraztowarowej produkcji zbóż nasiennych i konsumpcyjnych, które razem stanowią 50 % areału wszystkich roślin uprawnych w naszym gospodarstwie. Spółka zajmuje się również uprawą rzepaku, buraków cukrowych i kukurydzy na ziarno. W 2016 roku na powierzchni 93 ha prowadzona była reprodukcja nasienna łubinu żółtego i rzodkwi oleistej. 

W celu uzyskania wysokiej efektywności produkcji Zarząd Spółki kładzie nacisk na zakup nowoczesnych i wysokowydajnych maszyn oraz urządzeń rolniczych.

Hodowla Bydła
Maciej Wojciechowski
tel. 65 513 02 97 lub kom. 609 665 237
m.wojciechowski@racot.pl
Produkcja Roślinna
Piotr Pieńkowski
tel. 65 513 10 76 lub kom. 609 103 913
p.pienkowski@racot.pl

Sprawdź także

Osiągnięcia i wystawy

Osiągnięcia i wystawy

Dowiedz się więcej
Aktualności

Aktualności

Dowiedz się więcej